Akma-Sarkma
Dikey ve eğimli yüzeylere yapılan uygulama esnasında boyanın uygulandığı yüzeye iyi tutunamaması sonucu yerçekimi etkisiyle akmaya başlar. Eğer boya akmaya başladıktan kısa süre sonra kuruyup kalırsa buna sarkma denir.

Nedenleri:
 • Uygulama viskozitesi çok düşük
 • Hava basıncı düşük
 • Uygulama yapılan yüzeye, uygulama tabancası çok yakın
 • Yüksek film kalınlığında uygulama
 • Yüksek sıcaklık
Çözümleri:
 • İnceltilmemiş boya girilerek viskozite yükseltilir.
 • Hava basıncı yükseltilir.
 • Tabanca yüzeyden uzaklaştırılır.
 • Uygulanan film kalınlığı düşürülür.
 • Sıcaklık uygun aralığa getirilir.
Düzeltme:
Akma yapan kısımlar, yaş ise uygun bir fırça ile düzeltilir. Ancak kurumuş ise, kuruyan kısımlar uygun zımpara ile zımparalanarak tekrar boya uygulaması yapılır.


Tozuma
Boyanın yüzeye ulaşmadan havada kuruması nedeniyle yüzeyde toz şeklinde birikmesidir.

Nedenleri:
 • Ortam sıcaklığı yüksek
 • Tabanca uygulama yüzeyinden uzakta
 • Uygulama yapılan ortamdaki aşırı hava akımı
 • Tabancadaki hava basıncı yüksek
Çözümleri:
 • Uygulama yapılan ortam sıcaklığı standart değerlere getirilir.
 • Uygulama mesafesi daha kısa tutulabilir.
 • hava akımının önüne geçmek
 • hava basıncı düşürülmelidir.

Düzeltme:
Tümseklikler uygun zımpara ile zımparalanarak düzeltilir.

     
Pinhol (Kaynama / Kabarcıklanma
Uygulama sonrası yaş boya filminde kalan uçamayan solventlerin kuruma sırasında bıraktıkları ufak delik çukurluklara denir.

Nedenleri:
 • Yüksek film kalınlığında uygulama
 • Flash-off zamanı çok kısa
Çözümleri:
 • Daha düşük film kalınlığında uygulama yapılır.
 • Flash-off süresi için gerekli zamana dikkat edilmeli
Düzeltme:
Çukurluk oluşan yerler uygun zımpara ile zımparalanarak tekrar uygulama yapılır.

Toz ve Pislik
Boya içerisine imalattan veya kullanım esnasında karışabilecek safsızlıkların boya yüzeyinde oluşturduğu kötü görüntüdür.

Nedenleri:
 • Üretim veya dolum aşamasında oluşabilir.
 • Uygulama esnasında ağzı açık bırakılan ürünlere ortamdan gelebilir.

Çözümleri:
 • Aynı üründen açılmamış herhangi bir ambalaj açılarak kontrol edilir. O üründe de varsa üretici ile irtibata geçilir.
 • Sadece uygulama esnasında ağzı açık bırakılan ambalajda ise, o ürün uygun şekilde süzülerek tekrar kullanıma alınır.

Düzeltme:
Yüzeydeki safsızlıklar boya kurumadan alınırsa, tekrar ince bir uygulama ile düzeltilir. Kurumuş ise yerinden çıkarılan safsızların oluşturmuş olduğu çukurluklar zımparalanır ve tekrar uygulama yapılır.
Çökme
Boya içerisindeki katı maddelerin sıvı kısımdan ayrılarak ambalaj içerisinde alt kısma toplanmasına çökme denir. Yumuşak ve sert çökme olarak ikiye ayrılır.

Nedenleri:
 • Uzun süre beklemesi
 • Üretim kaynaklı olabilir.

Çözümleri:
 • Yumuşak çökme ise karıştırılarak homojen hale getirerek kullanıma alınır. Sert çökme yapmış ise bu ürün kullanılmamalıdır.
 • Üretici firma ile temasa geçilmelidir.

 
Uygulama yapılan boya filminde yüzeyde oluşan çukur ve tümsekliklerdir.

Nedenleri:
 • Boyanın yüzey gerilimin yüksek ya da düşük olması
 • Yüzeyde kir ve yabancı cisim olması
 • Tozuma yapmış boya parçacıkları

Çözümleri:
 • Boyaya uygun ajanlar verilmelidir. Yada yüzey polar olmayan solventlerle yıkanmalıdır.
 • Yüzey temizliği kontrol edilmelidir.
 • Boya yapılan farklı yüzeyler birbirine yakın ise birbirinden uzaklaştırmak.

Düzeltme:
Film tabakası kuruduktan sonra zımparalama ile yüzey düzeltilip tekrar uygulama yapılır.   

Uygulama öncesi yüzey hazırlama işlemlerinde yüzeye derin hasar verilirse boya uygulaması sonucu bu izler ortaya çıkabilir.

Nedenleri:
 • Yüzey hazırlama tecrübesiz kişilerce yapılmış
 • Yanlış yüzey hazırlama yapılmış
 • Düşük uygulama viskozitesi
 • Düşük film kalınlığı

Çözümleri:
 • Yüzey hazırlama tecrübeli kişilerce yapılmalı
 • Yüzey için uygun temizleme işlemi seçilmeli
 • Kalın viskozitede uygulama yapılarak hasarlı kısımlar doldurulabilir.
 • Standart yada standarttan biraz fazla film kalınlığı

Düzeltme:
Film tabakası kuruduktan sonra zımparalama ile yüzey düzeltilip tekrar uygulama yapılır.

   
Yüzeyi Islatamama
Uygulama sonrası boyada yüzey gerilimine bağlı olarak yüzeye yayılma sorunu oluşur.


Nedenleri:
 • Uygulanan boyanın yüzey gerilimi çok yüksek
 • Yanlış yüzey hazırlama sistemi

Çözümleri:
 • Yüzey polar solentlerle ıslatılır. Ya da çeşitli yayılma ajanları girilebilir.
 • Uygun yüzey hazırlama işlemi yeniden yapılır.

Düzeltme:
Boya kuruduktan sonra yüzeyden kazıyarak tekrar yüzey uygulama için hazırlanır. Yeniden boya uygulaması yapılır.


Buğlanma

Genellikle soğuk havalarda uygulanma sonrası boyanın parlaklığını kaybederek buğlu bir görünüm almasıdır.


Nedenleri:
 • Uçuculuğu yüksek hafif solvent kullanımı
 • Ortam sıcaklığının çok düşük olması

Çözümleri:
 • Hafif solvent içeren tiner kullanmamak
 • Ortam sıcaklığı yükseltilir.

Düzeltme:
Boya filmi kuruduktan sonra yaş zımpara yapılarak yeniden boyanır.


Genellikle metalik boya uygulamalarında görülen bir sorundur. Metaliğin oryantasyon sağlamadığı durumlarda görülür.


Sararma
Ürünlerin servis sıcaklığından yüksek sıcaklıklara maruz kaldığı zaman yapısal olarak sararma yapar.
Nedenleri:
 • Yüksek sıcaklıkta fırınlama

Çözümleri:
 • Servis sıcaklığından düşük sıcaklıklarda fırınlama yapılırsa sararma önlenmiş olur.


Kürlenme
Kürlenme ile ilgili birden fazla problem olabilir. Kürlenmeme, yetersiz kürlenme, aşırı kürlenme vb. gibi


Nedenleri:
 • Kürlenmeme;İki kompenantlı sistemlerde B kompenantı yanlış yada eksik girme
 • Eksik kürlenme; B kompenantın eksik ya da fazla girilmesi
 • Aşırı Kürlenme; Uygulama sonrası fazla fırınlama süresi yada yüksek sıcaklıkta kürlenme

Çözümleri:
 • Kürlenmeme; B kompenantı doğru ve tam girilmeli
 • Eksik Kürlenme; B kompenantın belirtildiği şekilde girilmesi
 • Aşırı Kürlenme; Fırınlama uygun sıcaklıkta uygun sürede yapılmalıdır.

Düzeltme:
Kürlenmeyen, eksik kürlenen ve aşırı kürlenen kısımlar kazıyarak yüzeyden alınıp, yerine yeniden uygulama yapılır.


Parlaklık Dalgalanması
Bazı durumlarda uygulama sonrası beklenilen parlaklık görülemeyebilir.


Nedenleri:
 • B kompenantın eksik yada fazla girilmesi
 • Boya film kalınlığının homojen uygulanmaması

Çözümleri:
 • B kompenant belirtilen karışım oranında girilmelidir.
 • Boya film kalınlığının her noktada belirtilen kalınlıkta olmasına özen gösterilmelidir.
Kırışma / Buruşma
Uygulanan boya filmlerinde yüzeyin alt kısımlardan erken kuruduğu durumlarda, alt kısmın kuruması sırasında yüzeyde hacimsel bir daralma olur. Buna kırışma yada buruşma denir.

Nedenleri:
 • Yüksek film kalınlığı
 • Flash-off süresinin kısa olması

Çözümleri:
 • Uygulanan film kalınlığını düşürmek
 • Katlar arası flash-off süresine uyulmalıdır.

Düzeltme:
Kırışan yerler uygun zımpara ile zımparalanarak tekrar uygulama yapılır.


Kabarma
Boyada bulunan çözücülerin altındaki boya tabakasını etkilemesi sonucu çözülme meydana gelir. Bu çözülme sonucu film yüzeyinde kabarma dolayısıyla bozunma olur.

Nedenleri:
 • Eski bir boya üzerinde yeterince zımpara yapılmadan yeni bir kat uygulama
 • Boya kurutma koşullarının kötü olması

Çözümleri:
 • Eski boya kalıntılarının iyi zımparalanarak tekrar kullanıma alınması
 • Uygun ortam sağlanarak gerekli kuruma sağlanmalıdır.

Düzeltme:
Kabaran yerlerin tamamen kuruduktan sonra uygun zımpara ile zımparalanarak tekrar uygulama yapılır


Yapışma Zafiyeti
Boyanın uygulandığı yüzeye iyi nüfuz etmediği zaman yapışma zafiyeti yaşanır. Dolayısıyla boyada yer yer kabarma hatta dökülmeler olabilir.

Nedenleri:
 • İlk katın fazla kürlendirilmesi
 • Uygulama yapılan yüzeyde yetersiz ön temizlik
 • Katlar arası uyumsuz boya sistemleri
Çözümleri:
 • Kürlendirme süreleri kontrol edilir.
 • Uygulama öncesi yüzey her türlü yabancı maddelerden arındırmalıdır.
 • Uygulanacak boya sistemlerinin birbiri ile uyumu kontrol edilmelidir.
Düzeltme:
Boya tamamen yüzeyden kazınarak yeniden uygulama yapılmalıdır.


     
Çatlama
Boya yüzeyinde etkenlere bağlı olarak çatlama suretiyle ayrılma oluşması olayına denir.

Nedenleri:
 • Yetersiz yüzey temizliği
 • Çok yüksek film kalınlığı
 • Yanlış oranda tiner ve sertleştirici girmek
Çözümleri:
 • Yüzey temizleme işlemi standarda uygun yapılmalıdır.
 • Çok yüksek film kalınlığında uygulama yapıldığında kurumaya bağlı çatlamalar olabilir.
 • Ürün ile ilgili teknik föyde belirtilen değerlerde inceltme ve sertleştirici girilmelidir.
Düzeltme:
 Çatlama oluşan yüzeylerde aralık tamamen zımparalanır. Tekrar uygulama yapılır.


   
Uygulanan boyanın düzgün yayılma göstermemesi sonucu boya yüzeyinde tümsek ve çukurluklar şeklinde oluşan görüntüye denir.

Nedenleri:
 • Uygulama viskozitesi çok düşük yada yüksek
 • Yanlış uygulama tekniği
 • Uygulama yüzeyinin sıcaklığının yüksek olması
 • Hızlı kuruyan tiner kullanılması
Çözümleri:
 • Viskozite kontrol edilerek uygulama viskozitesine getirilir.
 • Uygulama tekniği kontrol edilir.
 • Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı standart değerlere getirilir.
 • Kullanılan tiner değiştirilebilir.
Düzeltme:
Portakallanma oluşan yerler uygun zımpara ile zımparalanarak tekrar uygulama yapılır.


İpliklenme
Boyanın tabancanın memesinden iplik iplik çıkmasıdır.

Nedenleri:
 • İki kompenantlı sistemlerde A ve B kompenant karıştırıldıktan sonra üründe potlife başlaması
Çözümleri:
 • Potlife başlayan ürün kullanıma alınmamalıdır.

Düzeltme:
 
Nem Kabarcıklanması
Uygulama esnasında veya sonrasında yüzeyde oluşan nem kabarcıkları sorun teşkil etmektedir.
Nedenleri:
 • Ortamda yüksek nem var
 • Düşük film kalınlığında uygulama

Çözümleri:
 • Ortamın havalandırması daha düzenli hava sirkülasyonu olacak şekilde düzenlenmeli
 • Film kalınlıkları belirtilen kalınlıkta olmalıdır.

Düzeltme:
Hasarlı yerler uygun zımpara ile hafif şekilde zımparalanarak tekrar uygulama yapılır.

 
Renk Ayrışması
Genelde birden fazla pigmentinin karışımı ile oluşan renklerde, birbiri ile uyumsuz maddelerden kaynaklı ortaya çıkan bir durumdur

Nedenleri:
 • Yüksek sıcaklıkta uzun süre depolama

Çözümleri:
 • Depolama prosedürüne uygun olarak depolanmalıdır.
Düzeltme:
Ürün homojen olana kadar karıştırılır. Homojen olduktan sonra 1-2 saat dinlendirilir. Ayrışma yoksa kullanılır.
 

İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız

close
Whatsapp Destek